VIDEO TITLE

 

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

 
 
Search

應承五大訴求收你皮!How the 5 Demands may be Granted to Fool Hongkongers!By Chapman Chen, HKBNews

坊間傳聞中國會應承香港五大訴求,應該係吹水。但中國一旦應承五大訴求,例如委任表面中立暗底親共法官成立獨立調查委員會,就可令港豬三呼萬歲,解散時代革命,然後加強換血殖民, 秋後算帳,最終收香港人的皮。如今香港人要的,正如美國參議員Marco Rubio同Nancy Pelosi 正確指出,其實係真正自治自由,經已超越五大訴求。 中共永遠不會畀香港自治自由,事關自治自由即是獨立自主。九二六林鄭對話會,講明「香港自治就唔會係一國兩制。」以下為老共可如何利用五大訴求禍港,香港同胞,切勿上當! 第一 成立獨立調查委員會 委任表面黃絲、暗底藍絲,退休法官率領獨立調查委員會, 做戲查佢三五年, 就乜鬼革命民氣都無哂啦! 第二 林鄭下台 即刻雙普選。 唐英年奉命接替林鄭做特首, 港豬歡呼習總萬歲,點知唐英年重聽話過林鄭。 即時雙普選,但要由選舉主任根據基本法篩選參選者,例如曾經嗌光復香港時代革命口號, 就係違反基本法一國兩制, 必須褫奪政治權利終身! 第三撤回送中惡法。經已 正式撤回, 但代之以更加惡毒的緊急法! 第四,撤回暴動定性。 特首撤回六一二甚至成個時代

網媒記者執彈殼被捕;香港新聞自由何在?Hong Kong Online Journalist Deprived of Press Freedom. By Chapman Chen曾焯文

八月五號凌晨三點十五分,網媒前線觀察記者鄭偉成,持有效記者證,獨自一人在觀塘警署外,安全島上,檢獲海綿彈殼(警察早前無警告就從差館高處向示威人士發射),志在專題報道警察用過期彈,詎料被警察以非法集結及非法藏有彈藥罪名拘捕,沒收相機電話三腳架頭盔防毒面具記者證等採訪必需品,拘押四十八小時後,以一萬大元保釋。鄭偉成譴責警方打壓網媒記者新聞自由,呼籲熱心市民損贈Nicon P1000相機,價值約八千元,或助其獲得,以便繼續採訪報導前線人權真相(有心人請PM本報)。 根據香港法例第238章 《火器及彈藥條例》,非法管有彈藥並不包括已發射的彈殼。 據RTHK直播,鄭偉成當時著反光背心,有記者安全帽,獨自坐在將軍澳隧道、鯉魚門道交界安全島。鄭偉成稱警察一截查佢,就話認得佢係豪涌爆炸案被告。在其左褲袋搜到海棉彈殼,就話「拉得啦!」鄭偉成出示記者證,警察話係假證,但證後面有警務處組織牌照相。鄭偉成解釋想攞彈殼去化驗彈頭硬化程度,專題報導警方用過期海綿彈。警察並無將其解釋記錄在日誌,拘捕時亦無警誡。 押上警車之後,警察對鄭道:「你逐個影我地,想做人面辨識乎?」 R

 

CONTACT

 

©2019 by Hong Kong Bilingual News 香江日報. Proudly created with Wix.com