top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

美國情報局稱中國將攻台!重演偷襲珍珠港?(文:香江日報曾焯文)

據美國國防情報局(DIA)五月二日向國會提交一九年中國軍力報告,稱解放軍或準備以武力統一台灣,同時阻止任何第三方幫台灣出頭。中國可能水陸兩棲或海空兩棲,入侵東沙群島或太平島等小型台灣島嶼,甚或中型台灣島嶼,例如馬祖金門。報告又話,自中國軍隊現代化以來,台灣軍事優勢經已不再,...

明日引渡法劇情預測(香江日報曾焯文)

立法會建制派撇開泛民,架空涂謹申,聯合秘書處,自組逃犯條例法案委員會,由經民聯石禮謙做主席,周六朝九點於「一號會議室」開會。一開波,泛民抗議,話自己個法案委員會先始係堅,跟住石禮謙叫石Q趕煞班泛民出去,自己法案自己過,快靚正。不過美國經濟及安全審查委員會最新報告警告:引渡條...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page