top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

連儂牆的膠化跡像。曾焯文Chapman Chen短評

連儂牆表達本土民意,有點象徵意義, 但各區連儂牆近日有膠化跡像, 即是浪費抗爭者精神時間, 消耗民氣。 好多藍絲去攪連儂牆, 義工又和理非非, 企定定被人打, 其他市民又去聲援, 亂哄哄,得個吉。 其實,真正震懾政府的勇武行動係六一二龍和道同七一垃圾會事件;...

被藍絲打完右邊面,要畀埋左邊面佢打?Turn the Other Cheek to Pro-CCP Thugs? By 曾焯文Chapman Chen, HKBNews

近日多區「連儂牆」義工被親共人士圍毆,例如七月十二號凌晨約一點,九龍灣「連儂牆」,一名中年肥佬,連環出拳重擊姓麥義工頭面,警員接報到場帶走肥佬。美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft)接受本人訪問,表示那位義工硬食拳頭, 毫不還手,立下非常危險的榜樣,...

美港牧師Bob Kraft:任人打都不自衛,直頭戇瞿(戇居)! 曾焯文Chapman Chen報導

今日(七月十一)凌晨約一點,九龍灣「連儂牆」,一名著灰色衫的中年肥佬,連環出拳重擊兩位義工頭面,兩位義工毫不自衛,警員接報到場,將該名男子帶上警車,而幾名傷者則由救護員治理。美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft)話「在美國,無端遇襲,可用武器或拳頭還拖,甚至殺人...

倫敦香港監察報告籲撤銷六一二暴動罪,獨立調查警暴 HK Watch Report Calls for Dropping of 612 Rioting Charges. By Chapman Chen

倫敦人權組織香港監察Hong Kong Watch新發表三十八頁報告,呼籲香港政府撤銷對六一二反送中示威者的暴動控罪,成立獨立調查委員會,以法官為主導,調查警察濫用暴力,並敦促港府改革香港公安條例。 這份報告名為「過時而嚴苛:香港公安條例」,其中提到:...

曾焯文粵辭正典之記你老母 Chapman Chen: lou5mou5老母 (old mother)

lou5mou5老母 (old mother)。年老母親。香港警察六月十二晚在金鐘正義路驅散反送中示威者,商台片段顯示,商台記者採訪時多次表明身份,仍遭警員揮棍多次推撞,其中一名警員甚至喝道:「記你老母!」令大眾嘩然。粵語有粗言「屌你老母」,但老母本身並非穢語。「老母」一詞...

六一二肺癌中槍老吳證實生勾勾,連登誤傳死訊 曾焯文報導

連登今早有人謠傳六一二肺癌三期中槍老吳經已去世,又話佢家人致電 D100證實, 本報紙剛訪問老吳本人, 證實老吳生勾勾, 老吳話誓要駁長條命, 事關尚有好多事未做,即繼續抗爭, 保護後生仔女。 老吳雖然患病兼被克警虐打拘捕,但仍積極反暴政,例如參加屯門反大媽。其表示曾多次親...

曾焯文:芬蘭勇武建家邦 Chapman Chen: Finland's Valiant Path to Independence, HKBNews

芬蘭由十二世紀末至十九世紀初,為瑞典殖民地,一八零九年,瑞典敗於俄羅斯,被迫割讓芬蘭予俄國。當時俄國沙皇亞歷山大一世封芬蘭為大公爵國,承諾一國兩制,畀芬蘭高度自治,遵守芬蘭基本法,生活方式不變。但後來逐漸違反約定,到十九世紀末更加強殖民芬蘭,打算實行一國一制。且看芬蘭...

美國憲法第一第二修正案與香港 文:曾焯文Chapman Chen, HKBNews

今日係美國獨立紀念日。 美國憲法第一及第二修正案概括美國典型立國精神。第一修正案保障言論自由,言論自由是所有文明國家最顯著的特徵,而缺乏言論自由是所有不文明國家最明顯的標誌,例如東方大紅龍、伊朗和厄立特里亞。香港移交中國之前,本享高度言論自由,九七後每况愈下。七月二日,香港...

曾焯文:美國獨立宣言與今日香江 Chapman Chen: US Declaration of Independence and Contemp. HK -- HKBNews

美國獨立宣言一七七六年七月四日通過,當日定為獨立紀念日。宣言列舉英國如何壓迫美國人,導致獨立革命,對照當今香港,竟有不少雷同!首先,美國人同港人一樣,本來只求自治,不堪殖民地主殘酷壓迫,才生獨立之念。以下先引宣言金句,再配上香港相關情況。先行撮要,再加詳述(末附曾焯文全譯本...

小學老師因反送中面書言論被捕!曾焯文報導

香港小學教師梁慧敏今日接受本報訪問,表示昨日(七月二號)被警察拘捕,罪名係「 威脅會摧毀或損壞財產 」, 所謂證據乃係梁慧敏曾在面書發表反送中等言論,例如「講咁多仲乜?下週立法會放雞尾酒啦!屌! 」換言之,香港警方可以隨時以網言入人罪,違反言論自由。警方今日下晝開記招,透...

德國九位議員促默克爾 G20撐香港自治9 German Parlimentarians Urge Merkel to Defend HK Autonomy at G20.By Chapman Chen

德國國會人權委員會九位議員聯署,聲明支持香港市民爭取德港共同價值:自由民主法治。聯署話最近香港三分之一人口上街,抗議送中惡法,皆因這條惡法侵蝕香港自治;要求香港政府完全撤回送中惡法;並且取消公安惡法,尤其是用來檢控 示威人士的暴動罪;譴責香港警察濫用暴力,六一二出動橡膠子彈...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page