top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

連儂牆的膠化跡像。曾焯文Chapman Chen短評

連儂牆表達本土民意,有點象徵意義, 但各區連儂牆近日有膠化跡像, 即是浪費抗爭者精神時間, 消耗民氣。 好多藍絲去攪連儂牆, 義工又和理非非, 企定定被人打, 其他市民又去聲援, 亂哄哄,得個吉。 其實,真正震懾政府的勇武行動係六一二龍和道同七一垃圾會事件;...

被藍絲打完右邊面,要畀埋左邊面佢打?Turn the Other Cheek to Pro-CCP Thugs? By 曾焯文Chapman Chen, HKBNews

近日多區「連儂牆」義工被親共人士圍毆,例如七月十二號凌晨約一點,九龍灣「連儂牆」,一名中年肥佬,連環出拳重擊姓麥義工頭面,警員接報到場帶走肥佬。美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft)接受本人訪問,表示那位義工硬食拳頭, 毫不還手,立下非常危險的榜樣,...

美港牧師Bob Kraft:任人打都不自衛,直頭戇瞿(戇居)! 曾焯文Chapman Chen報導

今日(七月十一)凌晨約一點,九龍灣「連儂牆」,一名著灰色衫的中年肥佬,連環出拳重擊兩位義工頭面,兩位義工毫不自衛,警員接報到場,將該名男子帶上警車,而幾名傷者則由救護員治理。美港牧師卜嘉夫(Pastor Bob Kraft)話「在美國,無端遇襲,可用武器或拳頭還拖,甚至殺人...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page