top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

真香港憲法的幾點建議 On a True Hong Kong Constitution. By 曾焯文Chapman Chen

真香港憲法當由香港全民制定,為香港整體利益而設,並且屬於香港全體公民。香港憲法當由全民選出的制憲委員會起草,頒布之前,逐條經大眾公開討論審議。香港憲法最好以美國憲法為藍本(不過當然要本地化),事關美國乃係全球最重要的民主國家。細地方新生自治政府容易出獨裁者,成為極權政府,正...

美國憲法第一第二修正案與香港 文:曾焯文Chapman Chen, HKBNews

今日係美國獨立紀念日。 美國憲法第一及第二修正案概括美國典型立國精神。第一修正案保障言論自由,言論自由是所有文明國家最顯著的特徵,而缺乏言論自由是所有不文明國家最明顯的標誌,例如東方大紅龍、伊朗和厄立特里亞。香港移交中國之前,本享高度言論自由,九七後每况愈下。七月二日,香港...

小學老師因反送中面書言論被捕!曾焯文報導

香港小學教師梁慧敏今日接受本報訪問,表示昨日(七月二號)被警察拘捕,罪名係「 威脅會摧毀或損壞財產 」, 所謂證據乃係梁慧敏曾在面書發表反送中等言論,例如「講咁多仲乜?下週立法會放雞尾酒啦!屌! 」換言之,香港警方可以隨時以網言入人罪,違反言論自由。警方今日下晝開記招,透...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page