top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

明日引渡法劇情預測(香江日報曾焯文)

立法會建制派撇開泛民,架空涂謹申,聯合秘書處,自組逃犯條例法案委員會,由經民聯石禮謙做主席,周六朝九點於「一號會議室」開會。一開波,泛民抗議,話自己個法案委員會先始係堅,跟住石禮謙叫石Q趕煞班泛民出去,自己法案自己過,快靚正。不過美國經濟及安全審查委員會最新報告警告:引渡條...

特朗普總統:廿五巴仙關稅僅為頭盤;主菜係四十五巴仙! Trump: 25% is just the Beginning! By Chapman Chen, HKBNews

特朗普一一年拉斯維加斯講詞:你同中國講:「唔好意思,我地會收你地的貨廿五巴仙稅」,佢地會話:「幾時?」 我會答:「不如就今晚哩?」係人都知佢地經常揾我地笨。 人人都知道發生咩事。 係人都知佢地在操縱貨幣。 我地會收廿五巴仙稅。 但基於佢地操縱得好犀利,實數應該係四十五巴仙。...

英雄末路美人恩(曾焯文報導)

美艷女星、動物維權人士彭美拉安德信Pamela Anderson 今日去倫敦Belmarsh監獄探維基解密阿桑奇Julian Assange, 出來見記者,飲泣稱阿桑奇「無辜,係個好人,我愛佢。佢被人玩到殘,但仍然誓不低頭。而今情況嚴重,我地要救佢條命,繼續努力抗爭。太唔公...

特朗普大加關稅趕絕中國Pres Trump Dramatically Raising Tariffs to Drain China. By Chapman Chen

特朗普總統決大幅提升美中貿易戰,中國經濟勢必全面崩潰。 「十個月來,中國一直就五百億美元高科技,向美國交廿五巴仙關稅;就二千億美元其他商品其中,交十巴仙關稅, 」 特朗普週日在推文道。 「這些付款係美國取得巨大經濟成果的部分原因。本週五十巴仙將加到廿五巴仙。中國輸往美國三千...

新聞自由日論壇變批鬭特朗普大會 (曾焯文Chapman Chen報導)

五月三聯合國世界新聞自由日,嶺大論壇,無國界記者代表艾永安尼Cedric Alviani將舊年瑪莉蘭洲報社The Capital四位新聞從業員被狂徒槍殺,歸咎於特朗普總統;大閙特朗普指責傳媒為人民公敵,煽動公眾仇恨記者。事實:從無證據顯示The...

波蘭電視訪問美港牧師Bob Kraft,撐港人反共(曾焯文Chapman Chen報導)

四月廿四號晚,四位傘運領袖被判入獄,波蘭電視台IdźPodPrad TV 直播採訪美港牧師Bob Kraft,當時他在荔枝角拘留所外,參加民眾燭光念義士晚會。兩位節目主持支持自由港人「堅拒中共」。「自由香港」、「撐台灣」、「自由西藏」等標語赫然出現節目,該節目名為逆流。主持...

海軍司令開到聲 美中戰火隨時燒!曾焯文Chapman Chen報導

美國艦隊司令部司令告訴國會議員,中國經已坐大,足以在有爭議的南中國海,執行其遼闊領土主張,唯有武裝衝突方可能阻止。 美國太平洋司令部負責人菲獵大衛信 (Philip S. Davidson),經提名海軍上將,週二在參議院軍事委員會,提交聽證會書面評論。...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page