top of page

VIDEO TITLE

Home: Video
Politician News Interview

DISCOVER HONG KONG BILINGUAL NEWS 香江日報

Your Go-To Source

Home: Welcome

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

Home: Subscribe
Search

美國撐總統被補;香港反林鄭遭殃 By Chapman Chen, HKBNews

美國國會正審理彈劾特朗普案,美國網媒Infowars主播舒萊雅Owen Shroyer一月二十三日星期四中午左右,在美國國會大樓,默站舉牌撐特朗普,抗議傳媒政治審查,點知被五名大隻差人拘捕,當時,舒萊雅質問警察:幾日來都有反特朗普支持者在國會大樓示威,為何完全無事?可惜不得...

應承五大訴求收你皮!How the 5 Demands may be Granted to Fool Hongkongers!By Chapman Chen, HKBNews

坊間傳聞中國會應承香港五大訴求,應該係吹水。但中國一旦應承五大訴求,例如委任表面中立暗底親共法官成立獨立調查委員會,就可令港豬三呼萬歲,解散時代革命,然後加強換血殖民, 秋後算帳,最終收香港人的皮。如今香港人要的,正如美國參議員Marco Rubio同Nancy...

林鄭落台,香港返生?(香江日報曾焯文短評)

好多香港人成日叫林鄭落台,彷彿林鄭落台之後,引渡條例就唔使過,香港就民主自由,一天都光煞。佢地唔記得咗,曾幾何時,香港人也曾大嗌梁振英落台,但係換咗林鄭上台之後,香港真係變好咗嗎?無呀!根本香港的問題係中國要吞噬消滅香港一族,邊個做特首都只不過係中國的扯線公仔,並不會有大分...

Home: Blog2

CONTACT

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page